ΓεΣΥ: Συμφωνία Συντεχνιών και εργοδοτών για τις εισφορές ενόψει μεταβατικής περιόδου

Υπογράφτηκε σήμερα η συμφωνία μεταξύ των συντεχνιών και των εργοδοτικών συνδέσμων για την διαχείριση των ρυθμίσεων ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης που προβλέπονται σε συλλογικές συμβάσεις ενόψει της υλοποίησης του ΓεΣΥ. Η συμφωνία υπογράφτηκε από την ΠΕΟ, την ΣΕΚ, την ΔΕΟΚ, την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ.

Η συμφωνία υπογράφτηκε με στόχο τη διασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης προς τους εργαζόμενους ενόψει της σταδιακής υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), με παράλληλο στόχο την αποφυγή των αχρείαστων διπλών καλύψεων και διπλών εισφορών για τις ίδιες καλύψεις που παρέχονται μέσα από πρόνοιες Συλλογικών Συμβάσεων και για σκοπούς ομοιόμορφης διαχείρισης των υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Η συμφωνία προνοεί τα ακόλουθα:

1. Για την περίοδο από 1/3/2019 μέχρι 31/5/2019, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν πλήρως τις εισφορές στα υφιστάμενα συντεχνιακά σχέδια ασφάλισης υγείας με βάση τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις. Οι εισφορές αυτές θα γίνονται παράλληλα με τις εισφορές που θα γίνονται για σκοπούς ΓεΣΥ.

2. Για την περίοδο 1/6/2019 μέχρι και 31/5/2020 οι εκατέρωθεν εισφορές στα συντεχνιακά Ταμεία Υγείας, μειώνονται κατά το ήμισυ.

3. Την 1/6/2020, με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών στα συντεχνιακά Ταμεία Υγείας τερματίζονται.

Οπως αναφέρεται στη συμφωνία, νοείται πως η πιο πάνω ρύθμιση, νοουμένου ότι θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των μερών, σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζουν την εισαγωγή, εφαρμογή ή διατήρηση συμπληρωματικών ρυθμίσεων ασφάλισης υγείας για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που δεν παρέχονται μέσω του ΓεΣΥ.

4. Για τις περιπτώσεις όπου λειτουργούν Σχέδια Υγείας πέραν των συντεχνιακών Ταμείων Υγείας συμφωνημένα σε Συλλογικές Συμβάσεις, θα γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών.

Δεν θα μείνει κανένας εργαζόμενος ακάλυπτος στη μεταβατική περίοδο

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης δήλωσε πως παρόλο ότι συναισθηματικά υπάρχει κάποια φόρτιση γιατί με την υπογραφή της συμφωνίας αποφασίζεται ότι σε κάποιο στάδιο τα συντεχνιακά ιατρεία θα σταματήσουν τη λειτουργία τους που είναι ένας θεσμός με τον οποίο η ΠΕΟ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, ο λόγος για τον οποίο θα σταματήσει το συντεχνιακό ιατρείο να παρέχει τις υπηρεσίες του είναι πολύ ελπιδοφόρος γιατί θα υπάρξει συνέχεια μέσα από την εφαρμογή ενός ΓεΣΥ για το οποίο το συνδικαλιστικό κίνημα έχει αγωνιστεί.
Μέσα από τη συμφωνία, πρόσθεσε, διασφαλίζεται ότι δεν θα μείνει κανένας εργαζόμενος ακάλυπτος στη μεταβατική περίοδο από τον Μάρτιο του 2019 μέχρι τον Ιούνιο του 2020 “γιατί έχουμε μεριμνήσει τα κενά που θα υπάρχουν σε αυτή την περίοδο και οι υπηρεσίες που δεν θα παρέχονται από το σύστημα να συνεχίσουν να τις παρέχουν τα συντεχνιακά ιατρεία μας μέχρι να υπάρξει η πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ”.