Για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων

Υπόμνημα με τα κύρια αιτήματα γύρω από τα ζητήματα που συμβάλουν στην επίτευξη της ισότητας όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία και την κοινωνία, η στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας με την βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους κ.α. παρέδωσαν η ΠΕΟ και η ΠΟΓΟ στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Το υπόμνημα παραδόθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πορείας από την Πλατεία Ελευθερίας προς το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή την 8η του Μάρτη, Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης και η ΓΓ της ΠΟΓΟ Σκεύη Κουκουμά.Το παρόν του στην εκδήλωση και στην πορεία έδωσε και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.


Στο υπόμνημά των δύο οργανώσεων, τονίζεται η «ανάγκη ότι το κράτος πρέπει να προβεί σε ενεργότερες δράσεις, συλλογικές και καινοτόμες, οι οποίες θα προάγουν ολοένα και πιο αποδοτικά, όχι μόνο την αρχή της ισότητας των φύλων στην εργασία και την ίση εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στην πολιτική και τη δημόσια σφαίρα, αλλά και στον τομέα της προστασίας των γυναικών από τη φτώχεια και τη βία».

ΠΕΟ και ΠΟΓΟ διεκδικούν «ρυθμίσεις που να δημιουργούν στους εργοδότες νομική υποχρέωση για εφαρμογή των συμφωνημένων όρων απασχόλησης μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δημιουργία πλαισίου που να διασφαλίζει μίνιμουμ δικαιώματα σ’ όλους τους εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας».
 
Ζητούν επίσης «εξειδικευμένα μέτρα και προγράμματα για ένταξη και επανένταξη των άνεργων γυναικών στην εργασία τα οποία θα σχεδιαστούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των άνεργων γυναικών».

Καλούν την Κυβέρνηση όπως προωθήσει μέτρα που να βελτιώνουν την πολιτική στήριξης της εργαζόμενης οικογένειας. Δίνουν τα παραδείγματα της βελτίωσης του νόμου για την άδεια πατρότητας, της κάλυψης της γονικής άδειας με επίδομα, της συνεχούς παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Νόμου για τη μητρότητα, και βελτίωση του τρόπου και του χρόνου πληρωμής του επιδόματος μητρότητας.

Ζητούν ένα «ολοκληρωμένο σχεδιασμό και ανάπτυξη των αναγκαίων συνεργειών μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε δομές φροντίδας, στήριξης και προστασίας νηπίων, παιδιών, βρεφών, ηλικιωμένων και αναπήρων».

Διεκδικούν ακόμη ουσιαστική αύξηση των κονδυλίων που παρέχονται από το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών στα κοινωνικά προγράμματα εθελοντικών φορέων όπως τα ΣΚΕ, και σχέδιο οικονομικής στήριξης ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων οικογενειών για κάλυψη του κόστους φροντίδας παιδιών.

Καλούν επίσης την Κυβέρνηση όπως προχωρήσει με μέτρα για έμπρακτη προώθηση των αρχών της ισότητας και της ίσης αμοιβής. Προς αυτό αναγκαία θεωρούν την «κατάρτιση σε ετήσια βάση προγράμματος επιθεωρήσεων για τα θέματα ισότητας στην εργασία με ιδιαίτερη έμφαση στην ίση αμοιβή και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων».

Ζητούν την «ενεργότερη και ουσιαστικότερη εμπλοκή των Τμημάτων του Υπουργείου στην προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις», καθώς και στήριξη της πρωτοβουλίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων για εισαγωγή κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας».

Διεκδικούν ακόμη, μεταξύ άλλων, «μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων για εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση, της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών με τη λειτουργία χώρου θυμάτων βίας».

Προτείνουν παράλληλα την ενοποίηση πολιτικών, δράσεων και θεσμών ισότητας ώστε με γρηγορότερους ρυθμούς να αντιμετωπιστεί  το αρνητικό φαινόμενο της άνισης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και για να πλησιάσουμε περισσότερο το στόχο της πραγματικής ισοτιμίας.