Διακρίσεις εις βάρος παιδιών στα κοινωνικά επιδόματα

Διακρίσεις εις βάρος παιδιών στα κοινωνικά επιδόματα

Την ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας για την παροχή κοινωνικής στήριξης σε οικογένειες με παιδιά χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η διαμονή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα –πέντε χρόνια- στην Κύπρο, εξέφρασε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας Ανδρέας Φακοντής.

Η Επιτροπής εξέτασε την Τρίτη τα παράπονα που έλαβε για το θέμα η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Όπως εξήγησε ο Α. Φακοντής, στην υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχει πρόνοια ότι κάποιος για να είναι δικαιούχους επιδόματος θα πρέπει να έχει πέντε χρόνια διαμονής στην Κύπρο.

«Είναι τραγικό να αφήνουμε παιδιά χωρίς πόρους διαβίωσης απλά και μόνο επειδή χρειάζεται να έχουν παραμονή στην Κύπρο 5 χρόνια», τόνισε ο Α. Φακοντής καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας ώστε να παραχωρείται το επίδομα τέκνου και μονογονιού χωρίς προϋποθέσεις παραμονής στην Κύπρο. « Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα», ανέφερε.

H Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά επισημαίνει σε υπόμνημά της προς την Επιτροπή ότι δέχθηκε σωρεία παραπόνων και μέσα από περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, διαπιστώθηκε ότι από τις πρόνοιες ή/και τον τρόπο εφαρμογής των νόμων για την παροχή επιδόματος τέκνου και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, επηρεάζονται παιδιά με Καθεστώς Διεθνούς Προστασίας, παιδιά Ευρωπαίοι πολίτες, παιδιά υπήκοοι της Κυπριακής Δημοκρατίας που δε διέμεναν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικών παροχών.

Τέτοιες ομάδες παιδιών, όπως αναφέρεται, μπορεί να είναι: παιδιά Κύπριοι υπήκοοι που έχουν επαναπατρισθεί, παιδιά Τουρκοκύπριοι ή Τουρκοκύπριοι Ρομά που αποφάσισαν να μετοικήσουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και παιδιά Κύπριοι υπήκοοι που διαμένουν με μονογονέα από τρίτη χώρα, ο/η οποίος/α δεν πληροί τη χρονική προϋπόθεση για νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας
 
«Δεν μπορεί ένα παιδί να στερείται κοινωνικών επιδομάτων λόγω της καταγωγής του ή του χρόνου διαμονής του στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων στο υπόμνημα της η κ. Κουρσουμπά. Σημειώνει παράλληλα ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, εφαρμόζει στην πράξη με διαφορετικό τρόπο τις δύο νομοθεσίες οι οποίες εξασφαλίζουν την πρόσβαση ατόμων σε κοινωνικές παροχές. Συγκεκριμένα, ενώ για παροχή του Ε.Ε.Ε. τα άτομα με νομικό καθεστώς που προβλέπεται στον περί Προσφύγων Νόμο δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το χρόνο διαμονής τους στη Δημοκρατία, για την παροχή του Επιδόματος Τέκνου δεν ισχύει το ίδιο.

Η Επίτροπος καταλήγει παραθέτοντας σειρά εισηγήσεων με κύριο ζητούμενο την επαναξιολόγηση των κοινωνικών πολιτικών και των τρόπων εφαρμογής τους και την αναθεώρηση και τροποποίηση του νόμου για το ΕΕΕ και του νόμου για την παροχή του επιδόματος τέκνου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί απολαμβάνει το δικαίωμα επαρκούς βιοτικού επιπέδου.