Διαφωνία στον τερματισμό εμπορικών διαφημίσων ΡΙΚ εκφράζουν οι συντεχνίες

Οι συντεχνίες του ΡΙΚ σε κοινή τους ανακοίνωση επαναλαμβάνουν πως τάσσονται  εναντίον της απόφασης για τερματισμό των εμπορικών διαφημίσεων στο `Ιδρυμα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως οι συντεχνίες του ΡΙΚ (ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΕΥΡΙΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΥΤΥΡΙΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και Συντεχνία Διευθυντικού Προσωπικού-ΣΥΔΙΠΡΟ) επανέρχονται στο θέμα των εμπορικών διαφημίσεων του ΡΙΚ, υπενθυμίζοντας την κοινή ανακοίνωσή τους που εξέδωσαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, η οποία, όπως αναφέρουν, δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη από τους αρμόδιους.

Οι συντεχνίες καλούν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα όπως λάβουν τα δέοντα μέτρα για μη τερματισμό των εμπορικών διαφημίσεων στο ΡΙΚ κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ από την ολομέλεια της Βουλής.

Στην ανακοίνωση του περασμένου Σεπτεμβρίου αναφερόταν πως θέση όλων των συντεχνιών, αλλά και διαχρονική θέση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ήταν και είναι ότι η διαφήμιση για προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί ενημέρωση του πολίτη ως καταναλωτή και ως ενημέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και πως η εξασφάλιση διαφημίσεων συνιστά κίνητρο για την παραγωγή προγραμμάτων που συγκεντρώνουν τηλεθέαση / ακροαματικότητα.