Μειώνεται η ανεργία… διαμοιράζοντας τη φτώχεια

Η ανεργία στην Κύπρο είχε ανεπαίσθητη μείωση σε 8,8% (8,5% για τους άνδρες και 9,1% για τις γυναίκες) το Δεκέμβριο του 2018, σε σύγκριση με 8,9% το Νοέμβριο του 2018 και 10,3% το Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Δεκέμβριο του 2018 στην Κύπρο 39.000 άτομα ήταν άνεργοι σε σύγκριση με 40.000 τον Νοέμβριο του 2018 και 44.000 το Δεκέμβριο του 2017.

Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας της ζώνης του ευρώ (EA19) ανήλθε σε 7,9% τον Δεκέμβριο του 2018, δηλαδή μια ποσοστιαία μονάδα πιο κάτω από την Κύπρο.

Να υπενθυμίσουμε ότι η μείωση της ανεργίας στη χώρα μας επιτυγχάνετε κυρίως μέσα από τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Μεγάλο ποσοστό εργαζομένων, ειδικά των νέων, εργάζεται με μερική απασχόληση (βγαίνοντας έτσι από τις λίστες της ανεργίας) ενώ, όπως κατέδειξε πρόσφατη έκθεση της Eurostat, οι νέοι εργαζόμενοι αμείβονται με πολύ χαμηλούς μισθούς. Αυτό αποδεικνύεται από το πολύ ψηλό ποσοστό των νέων που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας.

Με λίγα λόγια η μείωση της ανεργίας στην Κύπρο επιτυγχάνεται κυρίως από το διαμοιρασμό της φτώχειας ανάμεσα στους εργαζόμενους και όχι από νέες θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας.