Οι Συντεχνίες δεν αποδέχονται μονομερή παρέμβαση σε θέματα των εργαζομένων

Οι Συντεχνίες ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΠΟΑΣ διαμηνύουν ότι δεν θα αποδεχτούν οποιαδήποτε μονομερή παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους και είναι ρυθμισμένα με Συλλογικές Συμβάσεις.

Σε κοινή τους ανακοίνωση μετά από σύσκεψη εκπροσώπων των τριών Συντεχνιών η οποία συζήτησε το αποτέλεσμα της συνάντησης των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/02/2019 για τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που λειτουργούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΠΟΑΣ εκτιμούν ως θετικό το γεγονός ότι υπήρξε καλό κλίμα και ότι άνοιξε ο δρόμος για διάλογο με τον κάθε Οργανισμό ξεχωριστά, κάτι που συμβαδίζει και με το πνεύμα της συμφωνίας που κατέληξαν πρόσφατα οι Συντεχνίες με τις Εργοδοτικές Οργανώσεις για τα Συντεχνιακά Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Ωστόσο, διευκρινίζουν πως λόγω του ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αποσύρθηκε στην ολότητα της, όπως ήταν το αίτημα των Συντεχνιών, προκειμένου να λειτουργήσουν ελεύθερα οι εργασιακές διεργασίες, οι Συντεχνίες τονίζουν ότι δεν θα αποδεχτούν οποιαδήποτε μονομερή παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους και είναι ρυθμισμένα με Συλλογικές Συμβάσεις.

Οι Συντεχνίες καλούν τους Οργανισμούς να προσέλθουν σε διάλογο με καλή πίστη και με εποικοδομητικό πνεύμα προκειμένου να εξευρεθούν κοινά αποδεκτές διευθετήσεις για τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης πριν από την 1 Ιουνίου 2019 που αρχίζει το πρώτο στάδιο εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Ξεκαθαρίζουν επίσης ότι θα αξιολογούν το αποτέλεσμα του διαλόγου που θα γίνει διατηρώντας το δικαίωμα να αντιδράσουν, με βάση τον Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων, αν διαπιστώσουν μονομερείς ενέργειες.