Στους λίγους τα οφέλη της οικονομίας… ψίχουλα στους εργαζομένους

Τα οφέλη από την ανάπτυξη της οικονομίας κατέληξαν και πάλι στις τσέπες των λίγων, ενώ οι εργαζόμενοι πήραν μόνο ψίχουλα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2018 το ΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε κατά 3,9%, αλλά το εργατικό κόστος αυξήθηκε μόνο κατά 2,6%.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η αύξηση του ΑΕΠ στην Κύπρο ήταν μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (1,4%), η αύξηση του εργατικού κόστους ήταν πολύ χαμηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ (2,8%).

Η εξέλιξη μεταξύ 2013 – 2018

Σημειώνεται ότι το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και τα προηγούμενα χρόνια, αφού στην περίοδο της ύφεσης οι μισθοί μειώθηκαν με υψηλότερο ρυθμό από τη μείωση του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα στην περίοδο της ανάπτυξης οι μισθοί αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό από την αύξηση του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το 2013 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 5,8%, το οποίο μεταφέρθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο εργατικό κόστος, το οποίο μειώθηκε κατά 4,8%. Επίσης, το 2014 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,3%, το οποίο και πάλι μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στο εργατικό κόστος, το οποίο μειώθηκε κατά 1,6%.

Ακόμη, το 2015 η οικονομία πέρασε στην ανάπτυξη με το ΑΕΠ να καταγράφει αύξηση της τάξης του 2%, ωστόσο το εργατικό κόστος συνέχισε την πτωτική του πορεία καταγράφοντας νέα μείωση της τάξης του 1%. Επιπρόσθετα, το 2016 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,8%, αλλά το εργατικό κόστος μειώθηκε και πάλι κατά 0,5%. Επίσης, το 2017 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,5%, αλλά το εργατικό κόστος αυξήθηκε μόνο κατά 1,6%. Ακόμη, το 2018 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,9%, αλλά το εργατικό κόστος αυξήθηκε μόνο κατά 2,6%.

Ανά κατηγορία

Σύμφωνα με τα στοιχεία το τέταρτο τρίμηνο του 2018 το εργατικό κόστος στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 2,6% (+2,7% οι μισθοί και +2,2% τα υπόλοιπα ωφελήματα των εργαζομένων), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,8% (+3% και +2,2%).

Στην επιχειρηματική οικονομία αυξήθηκε κατά 2,4% (+2,5% και +2%), ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,7% (+2,9% και +2,2%). Επίσης, στην μη επιχειρηματική οικονομία αυξήθηκε κατά 3,1% (+3,3% και +2,5%), ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3% (+3,3% και 2,1%). Ανά κατηγορία, το εργατικό κόστος στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 2,4% (+2,4% οι μισθοί και +2,1% τα υπόλοιπα ωφελήματα των εργαζομένων), ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,4% (+2,7% και +1,6%).

Επίσης, στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 2,6% (+2,7% και +2,3%), ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,8% (+3% και +2,2%). Ακόμη, στις υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 2,5% (+2,6% και +2%), ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,8% (+2,9% και +2,6%).

Από την εφημερίδα Χαραυγή