Χαμηλότερη από το μ.ο. στην ΕΕ η αγοραστική δύναμη των Κυπρίων λόγω μείωσης μισθών και ακρίβειας

Η αγοραστική δύναμη των κυπριακών νοικοκυριών είναι 15% πιο χαμηλή από το μέσο όρο της Ευρώπης, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Η χαμηλή αγοραστική δύναμη των κυπριακών νοικοκυριών οφείλεται στους μειωμένους μισθούς, αλλά και το ψηλό κόστος ζωής, σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας συγκρίνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ προσαρμοσμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), που δείχνει ουσιαστικά το επίπεδο της ζωής της κάθε χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2017 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου προσαρμοσμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ανήλθε στις 25,4 χιλ. ευρώ, σε σύγκριση με 30 χιλ. ευρώ κατά μέσο όρο στην Ευρώπη.

Δηλαδή η αγοραστική δύναμη των Κυπρίων ήταν 15,33% πιο χαμηλή, σε σύγκριση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη!

Σημειώνεται ότι το 2018 η θέση των κυπριακών νοικοκυριών παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα, αφού οι μισθοί στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 2,5% (στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για το τρίτο τρίμηνο του 2018), ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 2,1% (στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου για τον Ιανουάριο του 2019).

ΠΗΓΗ: εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ