Προσπάθεια ρύθμισης της στρέβλωσης στην παραχώρηση σύνταξης ανικανότητας


Η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής με πρόταση νόμου, η οποία συζητήθηκε σήμερα, προσπαθεί να ρυθμίσει το θέμα της στρέβλωσης που παρατηρείται στην παραχώρηση της σύνταξης ανικανότητας. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, για να είναι κάποιος δικαιούχος πρέπει να έχει εισφορές τον προηγούμενο χρόνο ή τα προηγούμενα δύο χρόνια. Περίπου 500-600 άτομα δεν δικαιούνται τη σύνταξη γιατί ενώ έχουν καταστεί ανίκανοι εργασίας, δεν έχουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον τελευταίο χρόνο ή τα τελευταία δύο χρόνια αν και εργάστηκαν και συνεισέφεραν για 20 ή 30 χρόνια.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Φακοντής ανέφερε ότι το Κόμμα του κατέθεσε δύο τροποποιήσεις. Η πρώτη, εξήγησε, επεκτείνει τα δύο χρόνια σε τέσσερα. Το Υπουργείο Εργασίας έκανε αποδεκτή την πρόταση με μικρή τροποποίηση, αντί δηλαδή τα τέσσερα χρόνια να λαμβάνει υπόψη τα τρία, από τα οποία να συνυπολογίζονται τα καλύτερα δύο χρόνια με τις υψηλότερες εισφορές.

Ο κ. Φακοντής ανέφερε ότι αυτή η εξέλιξη ικανοποιεί εν μέρει την Επιτροπή που αποφάσισε να παραπέμψει το όλο ζήτημα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και να γίνει διαβούλευση και με τους εταίρους και να επανέλθει στην Επιτροπή τον Φεβρουάριο με ολοκληρωμένες τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων.

Τα άτομα που επηρεάζονται αποτελούν το 9-10% όσων σήμερα λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας. Με βάση τη δεύτερη τροπολογία, δικαιούχος σε σύνταξη ανικανότητας θα καθίσταται αυτός που εισέφερε πραγματικές εισφορές και όχι πιστώσεις, για 15 χρόνια. Ο κ. Φακοντής εξήγησε ότι αυτή είναι προϋπόθεση και για παραχώρηση σύνταξης γήρατος και άρα με την υιοθέτησή της κάποιος που είναι ανίκανος για εργασία  και εισέφερε πέραν των 15 ετών στις κοινωνικές ασφαλίσεις, μπορεί να λάβει σύνταξη ανικανότητας. Όπως είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, το Υπουργείο διαφωνεί με την τροποποίηση αυτή καθώς αυτόματα αυξάνεται το κόστος του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων.

Ανέφερε ότι αν δεν υπάρξει κατάληξη στο θέμα, τότε το ΑΚΕΛ θα οδηγήσει την πρόταση στην ολομέλεια τον Μάρτιο.

Η Επιτροπή συζήτησε επίσης την ανάγκη εξεύρεσης ρύθμισης ώστε να καλύπτονται και οι θετές μητέρες με το επίδομα μητρότητας, καθώς επίσης και το θέμα που αφορά αριθμό νεαρών κυρίως γυναικών οι οποίες δεν δικαιούνται επίδομα μητρότητας, καθώς δεν έχουν εισφορές στο ΤΚΑ γιατί ποτέ δεν εργάστηκαν. Το Υπουργείο Εργασίας ανέλαβε να ετοιμάσει κατάλογο για το πόσες είναι αυτές οι γυναίκες.