1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

O Πολιτιστικός Οργανισμός Arts Embrace σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, το Κέντρο Πολιτισμικής Νοημοσύνης των Η.Π.Α. και το Cyprus International Institute of Management – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση», διοργανώνει το 1ο Συνέδριο Πολιτισμικής Νοημοσύνης ως έναρξη του προγράμματος «Πολιτισμική Νοημοσύνη» στην Κύπρο. Το διήμερο συνέδριο αποτελείται από μια σειρά εισηγήσεων/παρουσιάσεων από διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο της παιδείας, του πολιτισμού και της πολιτικής, και από δύο τρίωρα διαδραστικά/συμμετοχικά εργαστήρια με τίτλο: (1) «Διάλογοι περί πολιτιστικής κληρονομιάς: Εργαστήριο συμμετοχικής χαρτογράφησης του πεδίου», και (2) «Αναπτύσσοντας την Πολιτισμική Νοημοσύνη: Μια Βασική Νοημοσύνη για τον 21ο Αιώνα».

Τρίτη, 16 & 17 Απριλίου 2019
Γλώσσα: Ελληνική