Αντιαναπτυξιακός προϋπολογισμός λιτότητας και το 2016

Αντί να είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης στις σημερινές συνθήκες η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και η ανακατανομή του πλούτου ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη, αντίθετα για άλλη μια χρονιά κατέθεσε στη Βουλή έναν αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό λιτότητας.
Και ενώ θα έπρεπε η κατανομή των δαπανών να εξυπηρετεί την στήριξη των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και να δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση δημόσιων πόρων για την ανάπτυξη, εντούτοις ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2016 θα δημιουργήσει υπέρμετρα πλεονάσματα στα δημόσια ταμεία, που στόχο έχουν τα εύσημα της Τρόικα σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.
Την ίδια ώρα τα έσοδα του Κράτους θα έπρεπε να αποτελέσουν το προϊόν μιας προοδευτικής φορολογίας που θα επιμερίζει τα βάρη της κρίσης ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός.
Στη βάση των πιο πάνω, η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ που συνεδρίασε στις 14 Δεκεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα την καταψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2016.
Παράλληλα θα καταθέσει προτάσεις για μείωση και δέσμευση κονδυλίων με στόχο τον καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Πιο κάτω δημοσιεύουμε κάποιες από τις εκτιμήσεις της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, με βάση τις οποίες πήρε την απόφαση για καταψήφιση του προϋπολογισμού:
-Η Κυπριακή Οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο ανακατανομής πλούτου και εισοδημάτων προς όφελος των λίγων και προνομιούχων.
– Το 10% των πιο προνομιούχων είδε τα εισοδήματα του να αυξάνονται εις βάρος των υπολοίπων που επωμίστηκαν το βάρος της κρίσης.
-Με την εφαρμογή του μνημονίου και των αντίστοιχων οικονομικών πολιτικών στόχος της Κυβέρνησης είναι το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και η δημιουργία συνθηκών επέκτασης της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων.
-Η αγοραστική δύναμη των μισθών έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 1996 ενώ 234 χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στο όριο της φτώχειας
-Το δημόσιο χρέος συνεχίζει την ανοδική του πορεία και σήμερα έχει ξεπεράσει το 100% του Α.Ε.Π φθάνοντας σήμερα το 109,7%.
-Η συνεχής αύξηση του χρέους μειώνει επίσης τις προοπτικές ανάπτυξης, αφού ένα μεγάλο μέρος των δημοσιών πόρων αποτελεί τη δαπάνη για τοκοχρεολύσια.
-Η ένταση των μέτρων λιτότητας συνεχίζει να έχει ισχυρή επίδραση στην αγορά εργασίας, τόσο στο μέγεθος της απασχόλησης όσο και στο μέγεθος της ανεργίας. Η πολιτική που ακολουθήθηκε από την Κυβέρνηση επιδείνωσε τις συνθήκες απασχόλησης, και μέσα από την ένταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.
-Ταυτόχρονα, η μείωση μισθών στην Κυπριακή οικονομία, επηρεάζει πρώτα και κύρια την ικανότητα αποπληρωμής του ιδιωτικού χρέους και κατ’ επέκταση μειώνει την φερεγγυότητα των Κυπριακών νοικοκυριών.
-Η μείωση του εργατικού κόστους δεν βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας αλλά αντίθετα συνέβαλε στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους για τις επιχειρήσεις
-Για τα επόμενα έτη προμετωπίδα της Κυβέρνησης θα αποτελέσει η εφαρμογή νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, η εφαρμογή των εκποιήσεων και η περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων
-Ο προϋπολογισμός για το 2016 περιλαμβάνει και πάλι μειωμένες δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις και κοινωνικές παροχές. Είναι ως εκ τούτου ακόμα ένας αντιαναπτυξιακός προϋπολογισμός λιτότητας.
-Οι κοινωνικές παροχές συνεχίζουν την συρρίκνωση των προηγούμενων ετών κατά €42 εκ. σε αντιδιαστολή της αύξησης σε λειτουργικές δαπάνες κατά €225 εκ. σε σχέση με το 2014 και ιδιαίτερα σε αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών που καταγράφει αύξηση €30 εκ. σε σχέση με το 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *