Όχι στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών της Ελλάδας

Υποστήριξη των Ελληνικών λιμανιών
Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ μαζί με τα Συνδικάτα των Ευρωπαίων λιμενεργατών εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση στα Ελληνικά Λιμάνια. Συγκεκριμένα εκτιμούν, ότι η πώληση του πλειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου των ΟΛΠ και ΟΛΘ δεν αποτελεί σχέδιο λιμενικής πολιτικής. Αλλά είναι μία αποκλειστικά εισπρακτική πολιτική προς όφελος των δανειστών. Οι επιπτώσεις από την επιχειρούμενη πώληση θα είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για τα Ελληνικά Λιμάνια, τις τοπικές κοινωνίες, τους εργαζομένους αλλά και για την αναπτυξιακή προοπτική της Ελληνικής Οικονομίας.
Συγκεκριμένα:
Δημιουργείται ένα απόλυτα μονοπωλιακό καθεστώς στα Ελληνικά Λιμάνια. Απεμπολείται ο ισχυρός ρόλος και το Imperium της Δημόσιας Αρχής, στοιχεία που είναι απαραίτητα σε λιμάνια-πόλεις με τα χαρακτηριστικά των ΟΛΠ, ΟΛΘ.
Μεταφέρεται ο σχεδιασμός της Ανάπτυξης των Λιμανιών αλλά και των ευρύτερων πόλεων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης σε ξένους μονοπωλιακούς Ομίλους. Με αυτό τον τρόπο ακυρώνεται ο ρόλος της Περιφερειακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της ίδιας της Πολιτείας.
Παραδίδονται κρίσιμες και ζωτικής σημασίας δραστηριότητες για την Ανάπτυξη, όπως η Ακτοπλοΐα, η διασύνδεση με τα Ελληνικά νησιά, ο Τουρισμός, οι Μεταφορές και το Εισαγωγικό και Εξαγωγικό εμπόριο σε ξένους μονοπωλιακούς Ομίλους. Αυτό θα έχει άμεση συνέπεια στην διαμόρφωση μίας τιμολογιακής πολιτικής με δραματικές επιβαρύνσεις για τους κατοίκων των νησιών, τον Τουρισμό, αλλά και για το καταναλωτικό κοινό.
Ένα άλλο βασικό στοιχείο της επιβολής αυτής της πολιτικής στα Ελληνικά Λιμάνια, θα είναι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Η κατάσταση που επικρατεί στο τμήμα του container terminal του λιμανιού του Πειραιά που είναι υπό τη διαχείριση της COSCO (ΣΕΠ) επιβεβαιώνει την παραπάνω εκτίμηση.
Εκεί οι εργαζόμενοι εργάζονται χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, χωρίς κανονισμούς εργασίας, χωρίς θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις και αμείβονται με τον από την ελληνική νομοθεσία προβλεπόμενο κατώτατο μισθό. Τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στα λιμάνια καλούν την Ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει την επιχειρούμενη πώληση του μετοχικού κεφαλαίου των ΟΛΠ-ΟΛΘ.
Ταυτόχρονα, την καλούν να προχωρήσει σε διαβούλευση με τους εργαζόμενους, την Αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς, τα πολιτικά κόμματα, στο σχεδιασμό μιας Εθνικής Λιμενικής πολιτικής, όπου θα κατοχυρώνει :
-Το Δημόσιο χαρακτήρα των Λιμανιών.
-Τις θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις, με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Κανονισμούς Εργασίας.
-Την ανάπτυξη των Λιμανιών.
-Την αρμονική συνύπαρξη πόλεων και Λιμανιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *