Η ΠΕΟ αντίθετη στο λεγόμενο μίνι ΓΕΣΥ

Η ΠΕΟ δεν συμφωνεί σε ότι εκτροχιάζει από την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η υλοποίηση του οποίου είναι κοινωνικά αναγκαία και εφικτή

Η ΠΕΟ εκφράζει έκπληξη και μεγάλη απογοήτευση για την αιφνιδιαστική εξαγγελία της κυβέρνησης για το λεγόμενο μίνι ΓΕΣΥ όπως η ίδια το ονόμασε. Μια εξαγγελία για την οποία καμία συζήτηση και κανένας διάλογος με τους επηρεαζόμενους δεν έχει προηγηθεί.
Το λεγόμενο μίνι ΓΕΣΥ είναι ξεκάθαρα έξω από τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο που έχει συμφωνηθεί με ευρεία κοινωνική και πολιτική συναίνεση από το 2001 και που είχε ως αποτέλεσμα τη ψήφιση του σχετικού Νόμου.
Το μοντέλο που συμφωνήθηκε για το ΓΕΣΥ, προβλέπει ενιαίο σύστημα υγείας, με καθολική κάλυψη, στο οποίο θα είναι ενταγμένος ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, με τον δημόσιο να είναι η ραχοκοκαλιά του, στη βάση της αρχής ότι ο κάθε πολίτης θα εισφέρει ανάλογα με τις δυνατότητες του και θα έχει ίση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίας υγεία, την ώρα που τις χρειάζεται.
Μέσα από διάφορες μελέτες είχαμε φτάσει στο στάδιο της εφαρμογής του ΓΕΣΥ, αφού μετά και την οικονομική μελέτη της εταιρείας Mercel είχαν αρθεί και οι τελευταίες επιφυλάξεις σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα του.
Και ενώ γι’ αυτούς τους λόγους ήταν το μοναδικό κοινωνικό μέτρο που περιλαμβανόταν στο Μνημόνιο λόγω της αναγκαιότητας του και λόγω ότι ήταν έτοιμο να υλοποιηθεί, εντούτοις η κυβέρνηση με τις επιλογές της οδηγεί πλέον ξεκάθαρα στο να μπει ταφόπλακα σε αυτό τον οραματισμό που είχε η κυπριακή κοινωνία για ένα ολοκληρωμένο και κοινωνικά προοδευτικό Γενικό Σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
Η ευθύνη της ήταν να στηρίξει το δημόσια τομέα της υγείας και να προχωρήσει στην αναβάθμιση του μέσα από οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό. Αντί αυτού άφησε τη δημόσια υγεία να αιμορραγεί και να απαξιώνεται στα μάτια της κοινωνίας με απώτερο στόχο να οδηγηθούν τα πράγματα στην ιδιωτική ασφάλιση.
Με την εξαγγελία αυτή η κυβέρνηση παίρνει το θέμα στο σημείο συζήτησης που βρισκόταν δεκαετίες πριν.
Η ΠΕΟ είναι αντίθετη σε ότι εκτροχιάζει από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Η υλοποίηση του είναι κοινωνικά αναγκαία και είναι και εφικτή.

Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι εμποδίζει την εφαρμογή του είναι οι νεοφιλελεύθερες δοξασίες και η σκληρή πολιτική μονόπλευρης λιτότητας που υιοθετεί η κυβέρνηση και η δέσμευση της να εξυπηρετήσει με το ένα ή τον άλλο τρόπο τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που σχετίζονται με την υγεία.
Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια περίοδο πραγματικής ανθρωπιστικής κρίσης η εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα έπρεπε να ήταν πρώτη προτεραιότητα. Με την στάση της η κυβέρνηση έχασε και το τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας όσον αφορά τις προτεραιότητες της στα θέματα κοινωνικής προστασίας των πολιτών και ιδιαίτερα των εργαζομένων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *