ΠΕΟ και ΣΕΚ δεν ζήτησαν τον αποκλεισμό κανενός

Οι Συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ, με αφορμή την ανακοίνωση της ΔΕΟΚ σε σχέση με την συμμετοχή της ΔΕΟΚ στην διαπραγματευτική διαδικασία για την ξενοδοχειακή βιομηχανία σημειώνουν τα ακόλουθα:
Αντιπαρερχόμαστε τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς και τα επίθετα που χρησιμοποιεί η ΔΕΟΚ.
Θεωρούμε ότι αυτή η συμπεριφορά, κάθε άλλο παρά συμβάλει στην ενότητα δράσης και στον αγώνα των εργαζομένων.
Η Συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ, δεν έχουν ζητήσει τον αποκλεισμό κανενός. Όπως καλά γνωρίζει η ΔΕΟΚ, στην συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των τριών Συντεχνιών, προνοείται ότι τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, διαπραγματεύονται και υπογράφουν η ΠΕΟ και η ΣΕΚ. Σε περίπτωση που η ΔΕΟΚ διαθέτει ποσοστό μελών πέραν του 8% των εργαζομένων στον κλάδο, τότε συμμετέχει στην διαπραγματευτική διαδικασία.
Οι δύο κλαδικές Συντεχνίες, στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, ενήργησαν στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας.
Σημειώνουμε επίσης, ότι όπως προβλέπεται από την συμφωνία, πάντοτε η ΔΕΟΚ ενημερώνεται για την πορεία των διαπραγματεύσεων και τα οποιαδήποτε αποτελέσματα και οι θέσεις της ασφαλώς λαμβάνονται υπόψη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *