Τα στερεότυπα καλά κρατούν, θέλοντας την γυναικεία εργασία να αμείβεται λιγότερο

Έρευνα ΙΝΕΚ: «Το χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών στα ξενοδοχεία της Κύπρου»

 

Έρευνα που παρουσιάζεται σήμερα από το ΙΝΕΚ ΠΕΟ καταδεικνύει για άλλη μια φορά πως τα στερεότυπα και οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας ενάντια στις γυναίκες συνεχίζονται. Σύμφωνα με την έρευνα με τίτλο «Το χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών στα ξενοδοχεία της Κύπρου» στην εργασία της γυναίκας αποδίδεται μικρότερη αξία από ότι στην εργασία του άντρα και συντηρούνται στερεότυπα που είτε εμποδίζουν, είτε αποθαρρύνουν τις γυναίκες να διεκδικούν ίση μεταχείριση στην εργασία. «Για να αντιμετωπιστούν στην ρίζα τους οι διακρίσεις, χρειάζεται να εξαλειφθούν οι αιτίες που τις προκαλούν. Χρειάζεται να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στις κοινωνίες να λειτουργούν βάσει των αρχών της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης», ανέφερε στο χαιρετισμό του ο Γ.Γ. της ΠΕΟ και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης.

Όπως είπε, «ο κλάδος των ξενοδοχείων και ευρύτερα ο τουριστικός τομέας θεωρείται μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες καθώς και μία από τις σημαντικότερες πηγές απασχόλησης παγκοσμίως. Όπως συμπεραίνει και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ένα παγκόσμιο φαινόμενο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι η επικράτηση των μεγάλων επιχειρήσεων πολυεθνικών συμφερόντων που κατέχουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης. Ο κλάδος δημιουργεί θέσεις εργασίας, με την κυριαρχία όμως των νεοφιλελεύθερων πολιτικών δημιουργεί κυρίως  επισφαλείς θέσεις εργασίας ή θέσεις χαμηλών προσδοκιών, αξιοποιώντας τα πιο ευάλωτα τμήματα της αγοράς, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες και οι μετανάστες. Διαδικασία η οποία  διευκολύνεται λόγω και της εποχικότητας  του κλάδου. Η νεοφιλελεύθερη επίθεση στον κλάδο του Τουρισμού χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ένταση, με αιχμή του δόρατος την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και την εκμετάλλευση των μεταναστών ως φθηνή εργατική δύναμη. Στην χώρα μας μόλις πριν δυο βδομάδες, έχει υπογραφεί από την Συντεχνία Ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΠΕΟ και της ΣΕΚ και τους Εργοδοτικούς Συνδέσμους των ξενοδόχων η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στα ξενοδοχεία. Βασική παράμετρος για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία, πέρα από την επαναφορά όρων απασχόλησης οι οποίοι είχαν παραχωρηθεί προσωρινά με ειδική συμφωνία λόγω της κρίσης, ήταν η δέσμευση να προωθηθούν άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες να θεσμοθετούν και να καθιστούν καθολικά για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, το ταμείο προνοίας σε ποσοστό 5%, την εβδομάδα πέντε ημερών καθώς και 15 δημόσιες αργίες. Αυτές οι  νομοθετικές ρυθμίσεις, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο στα χέρια του συνδικαλιστικού κινήματος,  ώστε να πλησιάσουμε πιο αποτελεσματικά την κατηγορία των ευάλωτων εργαζομένων, οι οποίοι εργάζονται χωρίς την προστασία της συλλογικής σύμβασης μεταξύ των οποίων οι γυναίκες έχουν αναλογικά αυξημένο μερίδιο  και να επιβάλουμε την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης σε όσο γίνεται μεγαλύτερη κλίμακα.  Κάτι που όταν το πετύχουμε θα συμβάλει ουσιαστικά και στην μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών», τόνισε ο Γ.Γ. της ΠΕΟ.

Να σημειώσουμε ότι η ερευνά διενεργήθηκε από το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος πολλαπλών δράσεων, υπό τον τίτλο «Γεφυρώνοντας το Χάσμα Αμοιβών, Διακρατική Συνεργασία: Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία» (JUST/2013/Action grants της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) με τη βοήθεια της Συντεχνίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ.

Η έρευνα βασίζεται σε ένα ευρύ πεδίο δευτερογενών πηγών και μεθοδολογικών εργαλείων  που αναπτύχθηκαν στη βάση προηγούμενων σχετικών ερευνών του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), διευρύνοντας την ανάλυση αναφορικά με την έμφυλη διάσταση των μισθολογικών ανισοτήτων σε επίπεδο κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.

“Η ανάγκη για την άμεση ανάληψη δράσεων με στόχο τη μείωση του μισθολογικού χάσματος σε βάρος των γυναικών γίνεται ακόμα πιο επιτακτική στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας, οι συνέπειες των οποίων επιβαρύνουν δυσανάλογα τις ήδη ευάλωτες εργασιακά γυναίκες”, τονίζεται μέσα από την έρευνα του ΙΝΕΚ ΠΕΟ.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες μελέτες:

-«Γυναικεία εργασία στα ξενοδοχεία: Η έννοια της εμφυλοποίησης της εργασίας» από την Ευαγγελία Σουμέλη.

-«Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση των γυναικών στην Κύπρο» από την Θέκλα Κυρίτση.

-«Οι περιοριστικοί παράγοντες του χάσματος αμοιβών στα ξενοδοχεία: Η ποσοτική ανάλυση του χάσματος», από τον Ηλία Ιωακείμογλου.

-«Έρευνα Πεδίου στα Ξενοδοχεία: Κοινωνικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν το Χάσμα Αμοιβών», από τον Δρ. Λουκά Αντωνίου.

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση.

 

(ΦΩΤΟ: INEK 1, 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *