Σύνοδος των ηγεσιών των Κλαδικών Διεθνών Οργανώσεων της ΠΣΟ

PSO Athina 2

PSO Athina 3

 

 

Πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου στην Αθήνα Σύνοδος των ηγεσιών των Κλαδικών Διεθνών Οργανώσεων της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) με θέμα την ενδυνάμωση των αγώνων του Ταξικού Συνδικαλιστικού Κινήματος και την καλύτερη οργάνωση και επιτυχία του Συνεδρίου της ΠΣΟ που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2016 στην Νότιο Αφρική.

Εκ μέρους της ΠΕΟ πήραν μέρος ο Γ.Γ. της Συντεχνίας Οικοδόμων και Γ.Γ. της Διεθνούς Οικοδόμων της ΠΣΟ Μιχάλης Παπανικολάου και ο Γ.Γ. της ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΠΣΟ και της Γραμματείας της Διεθνούς Τουρισμού Λευτέρης Γεωργιάδης.

Η συνάντηση στέφθηκε με επιτυχία και οι εκπρόσωποι των Διεθνών Κλαδικών Οργανώσεων τόνισαν την ανάγκη καλύτερου συντονισμού της δράσης του Διεθνούς Ταξικού Συνδικαλιστικού Κινήματος και της ενίσχυσης της ανταλλαγής εμπειριών και πληροφόρησης μεταξύ των Διεθνών Οργανώσεων. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε επίσης στη διεθνιστική αλληλεγγύη, στους αγώνες που διεξάγει σε όλες τις ηπείρους το Ταξικό Συνδικαλιστικό Κίνημα. Τονίστηκε ακόμη η ανάγκη της προώθησης των στόχων της ΠΣΟ μέσα από τις Διεθνείς Οργανώσεις, ενδυνάμωσης των Διεθνών Οργανώσεων με νέα μέλη και η προώθηση και ανάδειξη νέων Συνδικαλιστικών στελεχών.

Σε ότι αφορά το Παγκόσμιο Συνέδριο της ΠΣΟ, τονίστηκε η σημασία της προβολής από όλες τις Διεθνείς Οργανώσεις του Συνεδρίου και ιδιαίτερα η προβολή στους τόπους εργασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *