Τερματίζεται η αποκοπή του 10% στην μισθοδοσία των εποχικών Ωρομισθίων

 

Σε συνεδρία της Μικτής Εργατικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και η αντίστοιχη της ΣΕΚ, συμφωνήθηκε ο τερματισμός της αποκοπής του 10% που έγινε από το 2014 στη μισθοδοσία των Ωρομισθίων Εποχικών Εργατών. Η αποκοπή αυτή ήταν επιπρόσθετη από τις υπόλοιπες κλιμακωτές και οριζόντιες αποκοπές που έγιναν για όλο το προσωπικό του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο τρόπος εφαρμογής του τερματισμού της πιο πάνω αποκοπής από τη μισθοδοσία των Εποχικών Εργατών θα γίνει με την ίδια βάση που θα εφαρμοστεί και για το υπόλοιπο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η ημερομηνία ισχύς του τερματισμού της αποκοπής του 10% θα είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής νομοθεσίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *